Driesleutel

 

Uitbreiding en renovatie in Aalst

Status: uitgevoerd

Jaar: 2014-2016

i.s.m. Bram Ringoir & Nils Duerinck

 

Fotografie: Tim Van de Velde